ROHS

Het begrip RoHS staat voor 'the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment'. Hiermee verbiedt de overheid het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen in elektronische producten waaronder USB sticks. De stoffen die men niet langer of in mindere mate mag toepassen in elektronica zijn hoeveelheden lood, cadmium, kwik, chroom, PBB en PBDE.

Fabrikanten dienen op de hoogte te zijn van de eisen die RoHS stelt, zodat hun producten en componenten voldoen aan de normen. Zoals u van ons mag verwachten maakt Usbstick.nl uitsluitend gebruik van USB sticks die voldoen aan de RoHS norm. Vindt u bij concurrenten goedkopere USB sticks dan dient u zorgvuldig te zijn en eerst uit te zoeken of de USB sticks wel aan de eisen voldoen.