USB 2.0

USB (Universal Serial Bus, oftewel Universele Seriele Bus) is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op een computer (meestal een PC). Het vervangt de langzame parallelle en seriele poorten, voornamelijk omdat de snelheid van dataoverdracht van USB vele malen groter is.

Een bijkomend voordeel van USB is dat deze de stroomvoorziening van de aangesloten randapparatuur kan verzorgen. Ook kan USB-apparatuur aangesloten worden zonder de computer te hoeven herstarten; dit wordt wel plug&play genoemd.

Hoewel in de naam het woord bus voorkomt, is USB strikt genomen geen bus omdat er zonder hub slechts 1 apparaat per poort aangesloten kan worden.

Eigenschappen

De ontwerpers van USB hadden zich een aantal doelen gesteld:

Het moest een degelijke, goedkope poort worden die ook in goedkope randapparatuur als muizen gebruikt kon worden.

 • De kosten van de bekabeling en connectors mochten niet hoog zijn.
 • De constructie moest zo zijn dat foutieve aansluiting uitgesloten was.
 • Er moesten veel apparaten tegelijk via USB aangesloten kunnen worden.
 • USB moest voldoende snelheid bieden om printers en andere snelle apparatuur als harde schijven aan te kunnen sluiten.

De achterliggende doelstelling was alle afzonderlijke poorten van een PC door enkele standaard te vervangen.

Via de USB-kabel kan het aangesloten apparaat van voedingsstroom worden voorzien. USB 2.0 levert maximaal 500 mA (bij 5 V) en dat is genoeg voor eenvoudige, langzame apparaten, zoals een muis. Apparaten die meer vermogen vergen dienen hun eigen voeding te hebben.

Er is een viertal varianten van USB op de markt:

 • USB 1.0: 1,5 Mbit/s (low speed)
 • USB 1.1: 12 Mbit/s (full speed)
 • USB 2.0: 480 Mbit/s plug & play (high speed)
 • USB 3.0: ca. 4800 Mbit/s plug & play (SuperSpeed)

Inmiddels bestaat ook de draadloze variant van USB, genaamd Wireless USB (WUSB), welke een radio-frequentie gebruikt om te communiceren. WUSB is bruikbaar tot een afstand van 10 meter en met een snelheid van 110 Mbit/s. WUSB gebruikt encryptie.

Enkele eigenschappen van USB zijn:

 • De computer is de host.
 • USB-kabels mogen maximaal 5 meter lang zijn. Deze lengte is door de tussenkomst van hubs te vergroten tot maximaal 30 meter.
 • USB-apparaten kunnen worden aangesloten zonder de computer opnieuw te moeten opstarten en functioneren na aansluiting direct. (Hot plug&play/Hotswapping)